Deze jubileum CD is opgenomen op zaterdag 3 maart 2018 in de Grote of Stephanuskerk te Hasselt. Het orgel word bespeelt door onze organist William Hoorn De Piano word bespeeld door Gerwin van der Plaats de solisten zijn op deze CD zijn: Cornelis van Lenten en Jacob Bakker en het geheel staat onder leiding van Jurie van den Berg
1. Volle verzeek’ring 2. De Naam van Jezus 3. Dierb’re Heer 4. Vat mijne hand 5. Welk een Vriend is onze Jezus 6. Als de storm voorbijgaat 7. Ik ben tevreden 8. Kom in mijn hart (solist: Cornelis van Lenten) 9. Zoals ik ben 10. De klokken des levens 11. Luister naar uws Heilands pleiten 12. Vol verwachting blijf ik uitzien (solist: Jacob Bakker) 13. Geef u toch over 14. Zondaar zoekt gij rust en vrede 15. Kom tot Jezus 16. Heer wees mijn Gids 17. Psalm 118
1988      30 jaar     2018
Geestelijke liederen, in eenvoud gezongen.
Urker Mannenzangvereniging
88
19