Onger Oens ontvangt een gouden cd De spanningen waren voelbaar bij de zangers van Onger Oens! Een week eerder had voorzitter Lucas Loosman de mannen vriendelijk verzocht om aanwezig te zijn op de repetitie van zaterdag 22 augustus. Reden hiervan was dat er iets belangrijks ging gebeuren. De speculaties waren niet van de lucht, maar niemand kon vermoeden wat het daadwerkelijk zou zijn. Inmiddels was de bewuste zaterdag aangebroken en de zangers hadden massaal gehoor gegeven aan de oproep om aanwezig te zijn. De repetitie begon als vanouds en met een volle bak ging het zingen ook voortreffelijk. Tegen de klok van 19.50 uur kwam er een vreemd mannetje, vergezeld van een jongedame, wat later zijn vrouw Wiltine bleek te zijn, binnen. Deze liepen naar de keuken en legden daar iets neer wat de zangers nog nieuwsgieriger maakte dan ze al waren. Dirigent Jurie van de Berg liet het machtige lied ‘daar is kracht in het bloed zingen’. Naarmate de tijd vorderde ging betreffende jongeman tussen de koorleden in staan en zong spontaan mee. Toen Ritske Brouwer van het Urkerland binnenkwam werden de wenkbrauwen nog meer gefronst. Wat zou er loos wezen hoorde je zo links en rechts om je heen. Nadat we twee coupletten van Psalm 43 hadden gezongen gaf Jurie vd Berg het woord aan de mysterieuze jongenman. Deze stelde zich voor en vertelde Jaco van Houselt te heten en directeur van STH - Records te zijn. Allereerst zei hij trots te zijn om deze avond in het midden van Onger Oens te zijn. Toen hij met de auto aankwam hoorde hij buiten eerst andere muziek, maar naarmate hij dichter bij het gebouw van Onger Oens drongen de klanken van geheel andere muziek zijn gehoor binnen. En deze muziek, zo zei hij, had zijn hart geraakt. Om alle spanningen weg te nemen vertelde hij bijzonder trots te mogen zijn om Onger Oens een gouden cd te overhandigen voor het gehele oeuvre van de laatste 25 jaar. Meer dan 30.000 exemplaren waren van de hand gegaan en hadden hun weg gevonden door het hele land. Volgens Jaco is dat een uniek gebeurtenis in de geestelijk muziekwereld. Verder zei hij dat STH – Record de samenwerking altijd als zeer prettig had ervaren. Jurie van de Berg werd samen met Lucas Loosman naar voren geroepen en samen kregen ze de gouden cd overhandigd. Ritske Brouwer verzocht de mannen van Onger Oens te gaan staan, en vereeuwigde met het nemen van enkele foto’s deze unieke gebeurtenis. Namens Onger Oens sprak Lucas Loosman als voorzitter enkele waarderende woorden en beloofde spontaan dat we altijd bij STH – Records zullen blijven. Hierna kreeg onze koordominee Bos de microfoon en sprak eveneens sympathieke woorden over de fijne samenwerking en de gemoedelijke sfeer tijdens de repetities, waar hijzelf ook regelmatig tussen mag staan. Dominee Bos vertelde dat Onger Oens zelfs bekend is in Zuid - Afrika en daar ook zeer gewaardeerd wordt. Als laatste sprak Jurie vd Berg zijn dank uit en nam de toehoorders in vogelvlucht mee door de geschiedenis van Onger Oens. Op dit moment zijn er nog drie zangers over die vanaf het ontstaan betrokken zijn geweest bij Onger Oens. Klaas Keuter, Jan Bos en Jurie vd Berg hebben vanaf het begin meegemaakt hoe het koor is ontstaan tot aan de dag van vandaag. Uiteraard ontbraken de nodige anekdotes niet. Jurie besloot te zeggen dat het eenvoudige lied vooral bij het oudere publiek aansloeg. En dat deze gouden cd een mijlpaal was in de geschiedenis van Onger Oens. Het eenvoudig gezongen lied heeft de waardering gekregen die het verdiend. Als dank voor de prettige samenwerking kreeg Onger Oens een enorme taart aangeboden door Jaco en zijn vrouw Wiltine. Op verzoek van Jauwk vd Berg sloten we deze bijzondere en gedenkwaardige avond af met het zingen van Psalm 68 vers 10. Een betere toepassing is niet denkbaar! Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons dag aan dag met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder peil, ons ’t eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naad’ren van de dood, volkomen uitkomst geven.
Geestelijke liederen, in eenvoud gezongen.
Urker Mannenzangvereniging
88
19