Als bestuur van Urker Mannenzangvereniging: “Onger-Oens”  zijn wij blij met het uitkomen van deze jubileum cd naar aanleiding van ons 25 jarig bestaan. We zijn de Heere dankbaar dat we deze mijlpaal hebben mo­gen bereiken als koor en dat we nog steeds mogen zingen van Zijn Goedheid en Zijn genade. Opdat wij zo velen tot troost en blijdschapmogen zijn door de eenvoud van onze liederen. Wij hopen dat u ook nu weer veel luisterplezier mag onder­vinden met deze jubileum cd: ” Wat een Dag " . Opgenomen in de Grote kerk van Vollenhove   2013  Dirigent: Jurie van den Berg   Organist:   Marinus ten Napel
1. Psalm 99 vers 2 en 8 2. Eens zal ik mijn Heer’ontmoeten 3. Aan de voeten van mijn Heiland 4. Hij die rustig en stil 5. Mijn Heiland liet Zijn Hemeltroon 6. Een zwerver op reis 7. De Haven van Rust 8. In het Huis mijns Vaders 9. Daar zijn geen grenzen 10. Wat een Dag zal dat zijn. 11. Het Avondmaal 12. Heer Gij zijt mijn eeuwig erfdeel 13. ‘k Ben een Koninklijk Kind 14. ‘k Ben reizend naar die stad 15. Psalm 119 vers 17
Geestelijke liederen, in eenvoud gezongen.
Urker Mannenzangvereniging
88
19